Historien om Foreningen De Danske Børneinstitutioner

Historien

om Foreningen De Danske Børneinstitutioner (FDDB)

FDDB blev stiftet den 8. november 1938 på Folkehjemmet i Aabenraa i en tid, hvor der var mange spændinger i Sønderjylland mellem dansk og tysk. Gode børnepasningsforhold blev dengang anvendt som et bevidst middel i nationalitetskampen. Dette fik en kreds af dansksindede borgere i Aabenraa til at gå
sammen for at videreføre en lukningstruet dansk børnehave og samtidig kæmpe for oprettelse af flere institutioner. Foreningens første formand, J.P. Caspersen, blev en ivrig formand og forkæmper for kvalitet i børne- og ungdomsinstitutionerne helt frem til 1978.

I løbet af 50-erne drev FDDB 7 institutioner i Aabenraa by. I løbet af 60-erne og 70-erne kom der større fokus på det pædagogiske arbejde frem for nationalidentiteten. Fra 1970 professionaliseredes FDDB, hvor de første lønnede medarbejdere kom til – herunder en forretningsfører der tog vare på institutionernes løn- og økonomiadministration. Dette skete i takt med en generel udbygning af velfærdsstaten, hvor administrationen af børneforsorgsområdet i 1973 blev udlagt til kommunerne og med bistandslovens vedtagelse nogle år senere, indtrådte der mere faste regler for institutionens drift og finansiering.

Siden 1970-erne har det kommunale og det selvejende/non-profit privatejede skulle indgå et samarbejde i udviklingen af et godt børneliv. Dette er løbende sket med en bevidsthed om at der i den kommunale og selvejende/privatejede ledelse er forskellige dynamikker, som kan løfte børnelivet mange forskellige og spændende steder hen.

I 2012 var der 10 børnehaver, 2 vuggestuer, 2 fritidsklubber og 8 fritidshjem i FDDB. Det var derfor mange stærke følelser forbundet med at en stor del af FDDB´s virke i 2012 blev skåret fra, da fritidshjemmene i 2012 overgik til kommunale skolefritidsordninger (SFO).

I dag tjener FDDB´s historie som et vidnesbyrd på hvor landsdelen kommer fra og den udvikling Sønderjylland har været igennem, hvor sameksistens og rummelighed overfor politiske overbevisninger, står som det centrale. FDDB består i dag af 10 selvejende og 2 private dagtilbud i Aabenraa Kommune, som til sammen tæller omkring 25 % af alle kommunens børn. 

 

Hvis du har lyst til at fordybe dig yderligere i FDDB´s historie, kan du her finde bøger som folder foreningens historie og virke mere ud.