Institutions-medlemsskab

 

Har I lyst til at være en del af vores fællesskab?

 

FDDB er en forening der har over 80 års erfaring i at understøtte institutionerne i deres udvikling og bringe selvejets og privatejets potentialer i spil.

I FDDB samarbejder i et forpligtende partnerskab ud fra tanken om at flere kan og ved mere – det betyder at vi altid stiller os til rådighed for sparring og gode råd, men ofte også spørger og stiller os nysgerrige på hvad institutionerne er optagede af og ved noget om.

Som medlem af FDDB har I mulighed for at være en del af en forening der har fokus på at:

  • Understøtte og udvikle institutionens ledere, så de udfylder deres ledelsesrum, tør gå nye veje, står tydeligt på deres historie og værdigrundlag og kan drive og udvikle fagligt stærke institutioner
  • Oplyse, understøtte og udvikle institutionsbestyrelsens arbejde, så de løfter deres ansvar og bruger deres muligheder
  • Inspirere til et aktivt og deltagende forældresamarbejde og skabe mulighed for at fremme institutionens bevidsthed og fylde i lokalområdet
  • Varetage selvejets og privatejets stemme og vilkår i forhold til kommunen og øvrige samarbejdspartnere

Derudover har FDDB indgået et samarbejde med Landsforeningen De Danske Daginstitutioner (LDD) om at varetage medlemsinstitutionernes løn- og regnskabsopgaver.

c

H

L