Familiens medlemsskab og det personlige medlemsskab

Familiens medlemskab 

Gennem dit barns dagtilbud

Når dit barn er indmeldt i en FDDB-daginstitution er I som familie automatisk en del af FDDB´s fællesskab. Det betyder først og fremmest at I er en del af en selvejende eller non-profit privatejet institution, hvor forældrene har afgørende indflydelse på institutionens rammer og udvikling. Læs mere om selvejet og privatejet her.

De mange vigtige opgaver i som forældre kan involvere jer i, er FDDB med til at støtte op omkring. Det gælder f.eks. at vi er sparrings- og udviklingspartner i forhold til bestyrelsens arbejde, til ledernes drifts- og ledelsesopgaver og sikrer at I har gode styringsmæssige rammer i forhold til at løfte løn-, økonomi- og regnskabsopgaver. Læs mere om hvad FDDB tilbyder her.

FDDB´s fællesskab kommer også dit barn til gode. I FDDB har vi nemlig en feriekoloni, som institutionen kan bruge på fordelagtige medlemsvilkår. Læs mere om Naldtanglejren her.

Personligt medlemskab 

Gennem et årligt støttekontingent

FDDB´s institutioner er forskellige og er grundlagt ud fra forskellige visioner og værdier. Denne mangfoldighed skaber hver dag stærke rammer omkring børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Denne mangfoldighed er ligeledes tilstede når vi mødes i FDDB´s fællesskab og giver altid nye perspektiver på hvad der f.eks. er muligt, nødvendigt eller overflødigt.

Hvis du er optaget af det gode børneliv og ønsker at støtte FDDB´s arbejde, kan du blive personlig støttemedlem.

Derudover har du som støttemedlem mulighed for at gøre brug af Naldtanglejren og bliver også inviteret til FDDB´s generalforsamling. Her spiser vi sammen, gør status på arbejdet i foreningen og slutter altid aftenen af med en spændende og inspirerende oplægsholder.

Medlemsskabet koster 100 kr. pr. år. Beløbet indbetales på mobilepay 190109 eller overføres til vores bankkonto i Sydbank. Reg.nr: 7910 – Konto: 1323289. Ved indbetalingen bedes du notere dit fulde navn.

Tilmeld dig her

H

F