Bestyrelsen

Sådan er foreningen bygget op

Bestyrelsen

FDDB ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer.
2 personer af og blandt FDDB´s medlemmer på den ordinære generalforsamling.

3 personer vælges ligeledes af FDDB´s medlemmer på den ordinære generalforsamling, men blandt
de til FDDB tilsluttede institutioners bestyrelser.

2 personer vælges af og blandt institutionsledergruppens medlemmer på et ledermøde, som afholdes
forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde ca. 5 gange i løbet af et år.
Én gang årligt afholder FDDB sin ordinære generalforsamling.

Oversigt bestyrelsen 2021

BESØG OS

FDDB

Vestergade 12, 1. th

6200 Aabenraa

KONTAKT OS

Tlf.: 7199 8311

mail@fddb-kontor.dk

Cvr: 67560213

Ean-nr: 579 800 507 5202