Hvad er selvejet og privatejet?

Et fællesskab med egen ledelse

her er den orange tekst…

I den selvejende og non-profit private institution er det de demokratisk valgte forældre, der sidder i institutionsbestyrelsen og har den overordnede ledelse af institutionen. Det sker i et tæt samarbejde med den daglige ledelse og sammen kan man sætte retning for det som lokalt optager og måske udfordrer børn, forældre og personale.

 

Hvorfor vælge en selvejende institution?

To af de mest fremtrædende fordele ved at vælge en selvejende daginstitution eller non-profit privat institution, er den store grad af frihed for institutionens ledelse i forhold til at kunne træffe beslutninger om organisationen, pædagogikken og økonomien og den høje grad af forældreindflydelse.

 

Bestyrelsens indflydelse

Bestyrelsen kan tage emner op som har betydning for hverdagen og sætte en principiel retning herfor. Det bestyrelsen bl.a. har til opgave er at:

  • vedtage institutions budget og underskrive institutionens regnskab
  • være arbejdsgiver og ansætte institutionens leder
  • være aktive i forståelsen og fortolkningen af institutionens værdigrundlag
  • sætte institutionens udvikling på dagsordenen og være med til at sikre at den løbende er på vej i den rigtige retning
  • formulere principper for det som er vigtigt at have fælles fokus og tydelighed omkring

 

Den selvejende/private institution er også en del af et større fællesskab

Selvom den selvejende og det privatejede dagtilbud har masser af selvbestemmelse, er der nogle ydre rammer som skal følges. For områder er der vedtaget en dagtilbudslov og derudover er der kommunalpolitiske beslutninger og målsætninger, som den selvejende og privatejede institution skal følge. Derudover har alle selvejende institutioner indgået en driftsaftale med kommunen, som yderligere sætter nogle regler og bestemmelser op.