Om FDDB

Mere om hvem vi er og vores historie

Historien om FDDB

Vi – Foreningen De Danske Børneinstitutioner (FDDB) – er en non-profit forening,
som sikrer, at forældrene har reel indflydelse på driften af foreningens medlemsinstitutioner – såvel private som selvejende.

FDDB blev stiftet den 8. november 1938 i en tid, hvor de nationale spændinger mellem dansk og
tysk var skærpet i Sønderjylland. Gode børnepasningsforhold blev dengang anvendt som et bevidst
middel i nationalitetskampen. Dette fik en kreds af dansksindede borgere i Aabenraa til at gå
sammen for at videreføre en lukningstruet dansk børnehave og samtidig kæmpe for oprettelse af
flere institutioner. Foreningens første formand, J.P. Caspersen, blev siddende som en ivrig formand
og forkæmper for kvalitet i børne- og ungdomsinstitutionerne helt frem til 1978. For at sikre en
effektiv udnyttelse af ressourcerne er FDDB også det centrale ”administrationskontor” for de
daginstitutioner, som er knyttet til foreningen.

Om FDDB

 • FDDB driver i dag 12 selvejende og 2 private institutioner. Desuden varetager FDDB administratiionen for en feriefond.
  For alle de selvejende institutioner er der indgået driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune.
 • FDDB´s administrationskontor udfører det administrative og økonomiske arbejde for hver
  enkelt institution.

Det er forældrene til børnene i foreningens institutioner, der leder foreningen:

 • FDDB afholder én gang årligt sin ordinære generalforsamling.
 • FDDB ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer.
 • FDDB´s institutioner er gode, men ikke dyrere end de kommunale institutioner.
 • FDDB betragter sig selv som både entreprenør og samarbejdspartner. Vi har f.eks. stået
  sammen om at indføre pasningsgaranti for børn under skolealderen.
 • FDDB kæmper som forældredreven forening på børnenes vegne, når det handler om at sikre
  kvaliteten i vores børns daginstitutioner.
 • FDDB er i øvrigt uafhængig af fag- og partipolitiske interesser, men er naturligvis underlagt
  realiteternes verden med vanskelige økonomiske forhold i kommunerne.

FDDB har tanke for helheden og blik for detaljen. FDDB drives af værdier som faglighed,
engagement, fællesskab, tryghed, synlighed, troværdig, medindflydelse og respekt.

 • FDDB skaber livskompetencer hos børn
 • FDDB møder udfordringer med kreativitet
 • FDDB målretter tilbud til det enkelte barns særpræg

FDDB’s budskab er klart: Høj kvalitet i institutionerne

BESØG OS

FDDB

Vestergade 12, 1. th

6200 Aabenraa

KONTAKT OS

Tlf.: 7199 8311

mail@fddb-kontor.dk

Cvr: 67560213

Ean-nr: 579 800 507 5202