Om FDDB

Vores vision

Vi er en forening der sammen med institutionerne og familierne, understøtter og udvikler et børneliv, som passer godt på det lokale fællesskab og dens natur og kultur. Vi gør det med glæde, lyst og munterhed, fordi vi ved at det er det bedste udgangspunkt i mødet med børnene.

Det bæredygtige børneliv handler om at alle børn i FDDB´s daginstitutioner igennem deres dagtilbudsliv, udvikler et kendskab til det lokale plante- og dyrerige og en interesse for den lokale historie, sprog, kultur og geografi.

Bestyrelsen i FDDB

FDDB ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer og mødes ca. 6 gange om året. Bestyrelsen følger udviklingen i daginstitutionerne, er i god kontakt med institutionsbestyrelserne og understøtter børnelivet der hvor vi kan.

Bestyrelsen består af 2 ledere i vores medlemsinstitutioner, 2 personlige medlemmer og 3 forældre fra medlemsinstitutionernes bestyrelser. 

Historien om Foreningen De Danske Børneinstitutioner (FDDB)

FDDB blev stiftet den 8. november 1938 på Folkehjemmet i Aabenraa i en tid, hvor de nationale spændinger mellem dansk og tysk var skærpet i Sønderjylland. Gode børnepasningsforhold blev dengang anvendt som et bevidst middel i nationalitetskampen. Dette fik en kreds af dansksindede borgere i Aabenraa til at gå
sammen for at videreføre en lukningstruet dansk børnehave og samtidig kæmpe for oprettelse af
flere institutioner. Foreningens første formand, J.P. Caspersen, blev siddende som en ivrig formand
og forkæmper for kvalitet i børne- og ungdomsinstitutionerne helt frem til 1978.

I løbet af 50-erne drev FDDB 7 institutioner i Aabenraa by. I løbet af 60-erne og 70-erne kom der større fokus på det pædagogiske arbejde frem for nationalidentiteten. I dag tjener FDDB´s historie som et vidnesbyrd på hvor landsdelen kommer fra og den udvikling Sønderjylland har været igennem, hvor sameksistens og rummelighed overfor politiske overbevisninger, står som det centrale.

Fra 1970 professionaliseredes FDDB, hvor de første lønnede medarbejdere kom til – herunder en forretningsfører der tog vare på institutionernes løn- og økonomiadministration. Dette skete i takt med en generel udbygning af velfærdsstaten, hvor administrationen af børneforsorgsområdet i 1973 blev udlagt til kommunerne og med bistandslovens vedtagelse nogle år senere, indtrådte der mere faste regler for institutionens drift og finansiering.

Fra den tid har det kommunale og det selvejende/non-profit privatejede skulle indgå et samarbejde i udviklingen af et godt børneliv. Dette er løbende sket med en bevidsthed om at der i den kommunale og selvejende/privatejede ledelse er forskellige dynamikker, som kan løfte børnelivet mange forskellige og spændende steder hen.

I 2012 var der 10 børnehaver, 2 vuggestuer, 2 fritidsklubber og 8 fritidshjem i FDDB. Det var derfor mange stærke følelser forbundet med at en stor del af FDDB´s virke i 2012 blev skåret fra, da fritidshjemmene i 2012 overgik til kommunale skolefritidsordninger (SFO).

FDDB består i dag af 10 selvejende og 2 private dagtilbud i Aabenraa Kommune, som til sammen tæller omkring 25 % af alle kommunens børn. Foreningen vil gerne favne bredere og det er alene historisk betinget at vi udelukkende har medlemmer i Aabenraa Kommune.

BESØG OS

FDDB

Vestergade 12, 1. th

6200 Aabenraa

KONTAKT OS

Tlf.: 7199 8311

mail@fddb-kontor.dk

Cvr: 67560213

Ean-nr: 579 800 507 5202