Det kan du kende FDDB´s arbejde på:

FDDB understøtter de lokale fællesskaber i og omkring institutionerne

Vi sætter mangfoldighed højt og maler med mange farver. Det gør vi fordi det styrker mulighederne for at finde lokale løsninger der passer børn og forældre bedst.

Hvad gør vi:

  • Gennem sparring, sammenhold og vilje til at andre lykkes, giver vi hinanden input og modet til at gå nye veje
  • Vi hjælper med at oversætte nationale eller kommunale initiativer og udmeldinger, så det bliver til meningsfuldt arbejde i institutionerne
  • Vi instisterer på at samværet med andre er betydningsfuldt og lader det smitter af på såvel forældre og medarbejdere og ikke mindst børnene, der oplever glæden ved at arbejde sammen og være i små såvel som større fællesskaber

 

FDDB faciliterer uddannelse, inspiration og videndeling så flere ved og kan mere

Vi er en gensidig forpligtet sparringspartner med institutionerne, som gennem en åben dialog og kendskab til den enkelte leder, institutionsbestyrelse og institution samler og ser institutionerne, så ingen skal opleve at stå alene.

Hvad vi gør:

  • Faciliterer netværksmøder for bestyrelserne, der oplyser, understøtter og udvikler institutionsbestyrelsens arbejde
  • Afholder bestyrelseskurser der gør at bestyrelserne kender deres ansvar og bruger deres muligheder
  • Faciliteter netværksmøder for lederne som inspirerer, giver mulighed for at drøfte udfordringer eller problemstillinger i institutionen og som opmuntrer til at gå nye veje
  • Samler og udviklinger gode skabeloner og standarder i en vidensbank til brug for ledere og bestyrelse

 

FDDB er institutionernes talerør på fælles dagsordener:

Vi repræsenterer overfor eksterne samarbejdspartnere (borgere, nye institutioner, nye forældre, politikere, forvaltning) institutionernes interesser og kommunikerer aktivt selvejet og privatejets muligheder og resultater.

Hvad vi gør:

  • FDDB er på forkant med nye kommunale dagsordner, indgår i dialoger med eksterne samarbejdspartnere og har mandat til at rejse sager og foreslå løsninger i tæt dialog med institutionerne.
  • FDDB markerer sig i den offentlige debat i emner der relaterer sig til foreningens vision og virke.
  • FDDB mødes kontinuerligt med forvaltning og politikere i Aabenraa Kommune og deltager i arbejdsgrupper og projektmøder som institutionerne er involveret i.

BESØG OS

FDDB

Vestergade 12, 1. th

6200 Aabenraa

KONTAKT OS

Tlf.: 7199 8311

mail@fddb-kontor.dk

Cvr: 67560213

Ean-nr: 579 800 507 5202